Over deze site

 

Helaas ben ik geen webdesigner, en toch heb ik het in mijn hoofd gehaald om voorlopig zelf deze site in elkaar te draaien en te onderhouden. Als het goed is groeit er af-en-toe iets bij...

Veel van deze site is nog in aanbouw, af en toe zal er vast een link niet werken enzovoort. Als u de moeite wilt nemen om me dat te laten weten stel ik dat zeker op prijs.


Ondanks dat ik soms over mezelf schrijf in de derde persoon, kunt u ervan uitgaan dat alle teksten op deze site door mij geschreven zijn. Als dit niet het geval is zal ik dat uitdrukkelijk vermelden.


Aan spellingshervormingen doe ik niet mee. De spelling die mij op de basisschool geleerd is voldoet mijns inziens prima om mijn gedachten over te brengen. Als u het hiermee niet eens bent, kunt u mij een brief schrijven. Ik raad u dan wel aan ervoor zorg te dragen dat deze geheel foutloos is, omdat u anders natuurlijk al uw geloofwaardigheid verliest.


Jeroen Manders eMail